Мар 24

№1

*

Установіть відповідність між доходами та економічними суб\’єктами які їх отримують.
1. Орендна плата за приміщення складу
2. Дохід за надані в позику 5000 грн
3. Кшти, отримані за написані картини
4. Частина прибутку фірми, сплачена її співвласнику

А. Власник робочої сили
Б. Власник цінних паперів
В. Власник землі
Г.Власник капітальних ресурсів
Д. Власник грошового капіталу

№2
Визначте зміну реальних доходів населення, якщо номінальні доходи зросли на 15%, а ціни на товари та послуги збільшилися на 1/8.

Решения:
2.

Решение:

Процентное изменение номинального дохода равно сумме
процентного изменения реального дохода и инфляции.

Исходя из этого, реальный доход увеличился на:

 15-1/8 = 14,875%, т.е.
рост доходов выше, чем инфляция.   

*